24" CARAMEL HONEY KUMA ISOBELLE


 

  • 名稱:24" CARAMEL HONEY KUMA ISOBELLE 焦糖蜂蜜熊妹

  • 发售日期:2016年02月19日

  • 发售地点:Bambaland預定

  • 发售价格:340USD

  • 包装方式:盒裝

  • 包内配件:為24“ 1/3比例女偶1隻,带小熊衣服(含内裤),可替换的睁眼和闭眼头,2组手型,全可动人偶!售价340USD。
授权

标签

评论

热度(1)

Isobelle Pascha

The World of Isobelle Pascha
伊索贝拉 帕夏的世界